• Prirodno prečišćavanje izdani (Prirodna remedijacija izdani), doktorska disertacija, 2008. Beograd, Dragan Kaludjerović
 • Kalibracija regionalnog 3D modela Semberije metodom pilot point sa regularizacijom, 2015. Vodoprivreda
 • Kaluđerović D., Analiza neodređenosti rezultata kalibracije matematičkog modela izvorišta u Trnovču metodom Null Space Monte Carlo, Voda i sanitarna tehnika, godina XLIV, broj 2 2014.
 • Kaluđerović D., Zaric J., Mogućnosti anaerobne biodegradacije nitrata u podzemnim vodama primenom emulsifikovanog biljnog ulja, Konferencija “Remedijacija 2014”, Zrenjanin, 2014.
 • Kaluđerović D., Uloga matematičkog modeliranja transporta zagađenja u proceni uticaja na životnu sredinu nakon incidenta sa izlivom sirove nafte, Konferencija “Remedijacija 2014”, Zrenjanin, 2014.
 • Kaluđerović D., Mogućnosti veštačkog prihranjivanja izdani formiranim u neogenim basenima u Srbiji bunarima dvojne namene , Vodoprivreda, Beograd, 2014.
 • Kaluđerović D., MODFLOW USG – sledeći korak u matematičkom modeliranju podzemnih voda, 2014. RMZ – Materials and geoenvironment, ISSN 1408-7073, 2014, vol. 61, no. 4, str. 241-247.
 • Kaluđerović D., Prilog upravljanju podzemnim vodnim resursima bunarima dvojne namene – ASR (Aquifer Storage and Recovery), Vodoprivreda, Beograd, 2013.
 • Kaluđerović D., Prilog kalibraciji i oceni parametara matematičkih modela podzemnih voda – poređenje manuelne, automatske i “pilot point” metode sa regularizacijom, Vodoprivreda, Beograd, 2012.
 • Kaluđerović D., Uticaj neodređenosti parametara matematičkog modela na prognozni kapacitet izvorišta na potezu Trnovče – Miloševac – Lozovik, XIV Srpski simpozijum o hidrogeologiji, Zlatibor, 2012.
 • Kaluđerović D. Neki aspekti uloge bakterija u podzemnim vodama, 40 Konferencija o korišćenju i zaštiti voda, VODA 2011, stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 2011.
 • Kaluđerović D., Sandy Britt, Multilevel osmatranje kvaliteta podzemne Vode u tradicionalnim osmatračkim objektima sa dugačkim filterom , Vodoprivreda, Beograd, 2010.
 • Kaluđerović D. Zatvoreni horizontalni sistem za ekstrakciju solarne energije akumulirane u plitkom zemljištu – praktična primena u termogeologiji , Zaštita životne sredine u energetici rudarstvu i pratećoj industriji, Divčibare, 2010.
 • Kaluđerović D. Prikaz pristupa određivanja trajanja “pump-and treat” sistema za revitalizaciju visoko rastvorljivog DNAPL-a, Voda i Sanitarna Tehnika, 5. broj, časopis Udruženja za Tehnologiju Vode i Sanitarno Inženjerstvo, Beograd, 2009.
 • Kaluđerović D. Mogućnosti revitalizacije izdani zagađene nitratima metodom in situ biodenitrifikacije, Vodoprivreda, Beograd, 2008.
 • Kaluđerović D. Uticaj karakteristika vadozne zone na transport zagađenja sa posebnim osvrtom na promenu geohemijskih karakteristika usled zagađenja sa deponija otpada, Vodovod i Kanalizacija ‘08. 29. stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, 2008.
 • Kaluđerović D., Prilog razvoju kvantitativne hidrogeologije u zadnjih 10 godina u svetu i kod nas, II савејтовању геолога Боснe и Херцеговине са међународним учешћем, Teslić, 2006.
 • Kaluđerović D, Projektovanje izvorišta velikog kapaciteta uz pomoć 3D matematičkog modela strujanja podzemne vode i simulacije advektivnog transporta – Projekat “Spas na Dojransko Esero” Voda i Sanitarna Tehnika, časopis Udruženja za Tehnologiju Vode i Sanitarno Inženjerstvo, Beograd, 2006.
 • Kaluđerović D, Numerički eksperiment u cilju smanjenje neodređenosti 3D modela transporta zagađenja u podzemnim vodama, Društvo inženjera i tehničara, Beograd, 2006.
 • Kaluđerović D., Fazni pristup matematičkog modeliranja kretanja podzemne vode u izdanima velikog rasprostranjenja – primer izvorišta prve izdani u Vrbasu, Voda i Sanitarna Tehnika, broj 1, časopis Udruženja za Tehnologiju Vode i Sanitarno Inženjerstvo, Beograd, 2005.
 • Kaluđerović D., Prikaz izrade matematičkog modela na potezu Trnovče-Miloševac-Lozovik u cilju određivanja eksploatacionog kapaciteta izvorišta za potrebe vodosnabdevanja Velike Plane, Voda i Sanitarna Tehnika, broj 5, časopis Udruženja za Tehnologiju Vode i Sanitarno Inženjerstvo, Beograd, 2004.
 • Kaluđerović D., Step-wise approach to groundwater flow modeling using analytic element and finite-difference codes, The Third International Conference on the Analytic Element Method in the Modeling of Groundwater Flow, Minneapolis, 2000.
 • Kaluđerović D., Matematičko modeliranje podzemnih voda programom MODFLOW, 13. Geološki kongres, Herceg Novi, Jugoslavija, 1999.
 • Kaluđerović D., Groundwater Flow and Contaminant Transport Model – Example of Velika Plana-Smederevska Palanka Groundwater Source, MODFLOW’98 International Conference, Poster Presentation, Golden, 1998., USA
 • Kaluđerović D., Simulacija kretanja nitrata kroz različito zasićenu poroznu sredinu, VODOPRIVREDA, Jugoslovensko Društvo za Odvodnjavanje i Irigacije, Beograd 1998., Jugoslavija
 • 26. Isakovic D., Kaluđerović D., Contaminant transport model – Vrbas groundwater source, International Conference Groundwater as Water Supply Resource, held in Belgrade,1997.,Yugoslavia
 • Inverzni modeli, analiza neodređenosti modela i prognoze modela
 • Prirodna biodegradacija organskih i neorganskih zagađenja (doktorska disertacija)
 • Indukovana biodegradacija organskih zagađenja
 • DNAPL i LNAPL simulacije remedijacije
 • Istraživanje vadozne zone u cilju detekcije zagađenja sa deponija otpada i drugih izvora zagađenja. Veštačko prihranjivanje izdani
 • 3D Strujanje prema reni bunarima
 • 3D Analitičko modeliranje kretanja podzemne vode
 • Biodetektori za determinisanje mikroorganizama u podzemnim i površinskim vodama i zemljištu. Kontrola biozarastanja i korozije bunara (voda, nafta, gas), cevi