6d56b2e8-2c67-11e3-aaf9-22000aa40fde-large

Više od 20 godina iskustva...

GeoNauka – Centar za primenjena naučna istraživanja pruža konsalting usluge. Specijalizovani smo za projekte vodosnabdevanja i remedijacije. Naši saradnici su jedni od vrhunskih svetskih stručnjaka i mi razvijamo praktična i ekonomski isplativa rešenja.

Imamo više od 20 godina iskustva u optimizaciji vodosnabdevanja i remedijaciji. Nudimo ekonomski isplativa rešenja koja uključuju najsavremenija naučna rešenja. Eksperti smo u matematičkom modeliranju podzemnih voda.

NAŠ TIM

dragan

Dr. Dragan Kaluđerović

Osnivač

Dr. Dragan Kaluđerović je diplomirao geologiju, smer hidrogeologija, 1996. godine na Beogradskom Univerzitetu. Tokom 1998, Dr. Kaluđerović je usmerio svoj rad i istraživanje na komplikovanije numeričke modele kao što su simulacije u nezasićenoj zoni i simulacije transporta zagađenja. Tokom 2005. godine, Dr. Kaluđerović je počeo da radi na doktoratu koji je bio završen 2008. godine sa nazivom “Prirodno prečišćavanje izdani”.

Biografija
geri

Gary D. Moore

Član odbora

Gari je stručni konsultant za vodne resurse, fokusiran na planiranje, razvoj i upravljanje snabdevanja vodom, kako u poljoprivredi za potrebe navodnjavanja, tako i vodom za piće. Radi kao član po pozivu Vodnog ekspertskog tima (engl. WET- Water Expert Team) Svetske Banke sa sedištem u Vašingtonu. Trenutno završava master (2 godine) u oblasti planiranja i upravljanja ekološkim inženjeringom na Whiting tehničkoj školi Univerziteta Džon Hopkins.

Biografija
stuart

Stuart A. Smith

Član odbora

Stuartovo interesovanje za podzemnu vodu datira iz njegovih ranih tinejdžerskih dana, kada je izvlačio i podešavao pumpe za vodoinstalaterski rad njegovog oca u ruralnom Ohaju. Stjuart je 1977. godine na Univerzitetu Wittenberg dobio diplomu bečelora sa glavnim oblastima biologija i nauka o zemlji. Danas je Stjuart jedan od najistaknutijih nacionalinih stručnjaka u oblasti dijagnostike i tretmana problema bunara i opadanja njihovih performansi.

Biografija