draganDr. Dragan Kaluđerović je diplomirao geologiju, smer hidrogeologija, 1996. godine na Beogradskom Univerzitetu na Rudarsko Geološkom fakultetu sa naslovom teme Simulacija odvodnjavanja površinskog rudnika Tamnava. Ova godina je praktično bila početak modeliranja podzemnih voda u grafičkom radnom okruženju i samo dva komercijalna programa su bila dostupna na tržištu, Groundwater Vistas i Visual Modflow. U to vreme zahtevi za startovanje ova dva programa su bili veliki, 16 MB Ram, pa je model urađen u programu ASM (W. Kinzelbach) i izvorni kod tog programa je bio modifikovan što je i usmerilo dalji rad i istraživanja Dragana Kaluđerovića.

Tokom 1998, Dr. Kaluđerović je usmerio svoj rad i istraživanje na komplikovanije numeričke modele kao što su simulacije u nezasićenoj zoni i simulacije transporta zagađenja sa programom MT3DMS u 3D okruženju. Prezentaciju rada Dr. Kaluđerović je imao na konferenciji MODFLOW 98 u Denveru u Sjedinjenim Američkim Državama. Dalji rad na ovoj temi je rezultovao izradom magistarske teze Primena savremenih matematičkih modela na primeru izvorišta Vrbas. Kao rezultat izrade teze, koja nije prošla nezapaženo u svetskim stručnim i naučnim krugovima Dr.Kaluđerović je bio pozvan da radi u kanadskoj kompaniji Waterloo Hydrogeologic Inc, (WHI), svetskim liderom u tom trenutku na područiju matematičkog modeliranja podzemnih voda i transporta zagađenja. Tokom 2000.te godine, u kompaniji Waterloo Hydrogeologic Dr. Kaluđerović je radio na inovativnim modelarskim tehnikama uključujući i rad na PEST modelu. U sledećih nekoliko godina Dr. Kaluđerović je radio na više projekata uključujući i projektovanje izvorišta podzemne vode u Makedoniji sa kapacitetom od 1000 l/s.

Tokom 2005., Dr. Kaluđerović je počeo da radi na doktoratu koji je bio završen 2008. godine sa nazivom Prirodno prečišćavanje izdani i fokus istraživanja je bio izliv 45 tona ksilena i simulacija biodegradacije u podzemnim vodama sa programom RT3D. Teza se može preuzeti sa linka klikni ovde.

Nakon izrade doktorske teze Dr. Kaluđerović nastavlja sa istraživanjem aerobne i anaerobne bioremedijacije, posebno oblast istraživanja injektiranja emulsifikovanog biljnog ulja u izdani i gasna infuzija. U konstantnom proširivanju oblasti rada Dr. Kaluđerović je počeo da radi sa svetski poznatim ekspertom David Pyne u oblasti veštačkog prihranjivanja izdani bunarima dvojne namene. Dr. Kaluđerović je u potpunosti shvatio važnost ove teme u upravljanju vodnim resursima i aktivno radi na primeni ove savremene tehnologije u jugoistočnoj Evropi.

U zadnjih nekoliko godina Dr. Kaluđerović je osvojio rad sa Environmental Molecular Diagnostic (EMD) metodama, što u slobodnom prevodu znači Dijagnostika životne sredine molekularnim metodama. Jedna od oblasti primene ovih tehnologija je i u regeneraciji bunara čime je održavanje i regeneracija bunara znatno poboljšana.

Tokom svoje karijere Dr Kaluđerović je objavio preko 25 naučnih radova koji mogu da se pogledaju na linku.