geriGary D. Moore je stručni konsultant za vodne resurse, fokusiran na planiranje, razvoj i upravljanje snabdevanja vodom, kako u poljoprivredi za potrebe navodnjavanja, tako i vodom za piće. Trenutno radi kao član po pozivu Vodnog ekspertskog tima (engl. WET- Water Expert Team) Svetske Banke sa sedištem u Vašingtonu. U ime WET i Organizacije za prehranu i poljoprivredu (engl. FAO – Food and Agricultural Organization, stručna organizacija Ujedinjenih nacija) Geri trenutno radi na proceni tehničke izvodljivosti projekta implementacije kontrolisanog prihranjivanja izdani (engl. managed aquifer recharge – MAR) za internacionalnu, prekograničnu vodnu oblast Centralne Azije. MAR projekat, deo paketa intervencija, će pomoći vraćanju u održivo stanje nekoliko prekomerno eksploatisanih vodnih resursa u oblasti istraživanja.

Njegov rad na početku karijere, usmeravan od strane dr Nilson Guiguer (Nilson Guiguer) i drugih stručnjaka u polju nauke i inženjeringa u kompaniji Waterloo Hydrogeologic, Inc. (WHI) (kasnije Schlumberger Water Services, Inc.), omogućio mu je detaljan pristup na globalnom nivou mnoštvu izazova vodnog menadžmenta i stručnjacima, privrednicima i vladama u potrazi za rešenjima. Renomirani, veoma posećeni WHI tehnički kursevi numeričkog modeliranja podzemnih voda obezbedili su nove alate i metode stručnjacima u oblasti voda širom sveta. Često su kursevi organizovani u saradnji sa veoma cenjenim nacionalnim i i internacionalnim institucijama. Gari je radio kao koordinator obuke za WHI od 1996 do 2000. godine.

Kasnije, razvoj karijere doneo mu je brojne mogućnosti za prikupljanje novih znanja, veština i iskustava u naučnim i tehničkim protokolima i metodama istraživanja, zatim stručno priznavanje kroz profesionalne licence i registracije, vođenje interdisciplinarnog tima i kadrovsko upravljanje, kao i tehničko projektovanje i programsko upravljanje i finansijsko planiranje u upravljanje budžetom. Naročito je važan njegov rad u sušnim predelima zapadnih država SAD-a, naročito u Kaliforniji po pitanju kvaliteta vode, upravljanja prihranjivanja izdani, numeričke analize teksture sedimenata i istraživanja i unapređivanja vodosnabdevanja.

Akademska i postakademska profesionalna edukacija gospodina Mura uključuje diplomu bečelor i FELLOWSHIP (predavač po pozivu, asistent) na Državnom univerzitetu Ohaja (Kolumbo, Ohajo) u geološkim naukama sa fokusom na kvantitativnu hidrogeologiju i hidrogeološke terenske metode, kao i skorije diplomske kurseve o integrisanim vodnim resursima (IRBM/IWRM) i klimatskim promenama na UNESCO-IHE (U Delftu u Holandiji).

Trenutno završava master (2 godine) u oblasti planiranja i upravljanja ekološkim inženjeringom na Whiting tehničkoj školi Univerziteta Džon Hopkins (Baltimor, Merilend). Negov master program se fokusira na tehničko planiranje i upravljanje integrisanim vodnim resursima i analizi i razvoju politike upravljanja, zatim na uticaj klimatskih promena na navodnjavanje u poljoprivredi i vodosnabdevanje, bezbednost životne sredine u 21. veku, kao i daljinsku detekciju i GIS u upravljanju vodnim resursima. Geri je učestvovao u više od 75 stručnih konferencija i kratkih kurseva na temu vode. Licencirani je stručni geolog u više država SAD-a i registrovani stručni hidrolog za podzemne vode.