stuartStuartovo interesovanje za podzemnu vodu datira iz njegovih ranih tinejdžerskih dana, kada je izvlačio i podešavao pumpe za vodoinstalaterski rad njegovog oca u ruralnom Ohaju. Kasnije je to iskustvo vodilo ka njegovom pionirskom radu u primeni metoda bioobrastanja u analizi sistema podzemne vode. Takođe je slušao vodu kako se teče u KOPANE BUNARE u rodnom kraju i razmišljao o toku vode u podzemlju.

Danas je Stjuart jedan od najistaknutijih nacionalinih stručnjaka u oblasti dijagnostike i tretmana problema bunara i opadanja njihovih performansi.

Stručnjak je za podzemnu vodu sertifikovan od strane Nacionalne asocijacije za podzemnu vodu, registrovan geolog u državi Kentaki i konsultant u oblasti podzemne vode od 1983. godine. Pored svoje konsultantske karijere radio je i za Nacionalnu asocijaciju bunara (sada NGWA), pripremao program kursa i držao predavanja o nauci o podzemnoj vodi i tehnologiji na „Wright State“ univerzitetu (gde je pripremio delove WSU ISIR programa učenja na daljinu za hidrogeološku obuku). Na „Ohio Northern“ univerzitetu predavao je biologiju i bio savetnik na projektima inženjerske hidrogeologije. Govorio je o održavanju bunara, revitalizacji i temama mikrobiologije u Argentini, Australiji, Engleskoj, Tanzaniji, Sloveniji i širom Severne Amerike.

Poslednjih godina se aktivno trudi da opremi i unapredi stručni vodni sektor i razvije vodosnabdevanje u Tanzaniji i drugim zemljama razvoju. Trenutno je takođe i partner u kompaniji za upravljanje vodom „Ground+Water Tanzania Ltd.“ i njegova korporacija u Ohaju je povezana sa kompanijom „Earth Water Services Africa LLC”.

Autor je i koautor brojnih radova, uključujući doprinose praksi održavanja i revitalizacije bunara kao što su: „Metode monitoringa bioobrastanja gvožđa i mangana u bunarima za vodosnabdevanje i evaluacija i revitalizacija bunara za vodosnabdevanje“ (engl. Methods for Monitoring Iron and Manganese Biofouling in Water Supply Wells and Evaluation and Restoration of Water Supply Wells, AWWA Research Foundation), „Osmatrački i bunari za remedijaciju: prevencija problema, održavanje i revitalizacija (engl. Monitoring and Remediation Wells: Problem Prevention, Maintenance and Rehabilitation, CRC Press), „Rad i održavanje ekploatacionih i upojnih bunara na lokacijiama HTRW (engl. Operation and Maintenance of Extraction and Injection Wells at HTRW Sites, U.S. Army Corps of Engineers, sa pokojnim Džordžom Alfordom i Roj Ličem), i prvo uputstvo na ovu temu na španskom jeziku (sa pokojnim Migelom Gariboliom) Corrosión e incrustación microbiológia en sistemas de captación y conducción de agua: aspectos teóricos y aplicados.

Najskorije što su on i Alen Komeski izdali je: Održivi bunari: Održavanje, prevencija problema i revitalizacija (engl. Sustainable Wells: Maintenance, Problem Prevention, and Rehabilitation CRC Press). Takođe je koautor Australijskog uputstva za bušenje iz 1992. godine i drugog izdanja iz 1997. godine Bušenje (engl. Drilling, CRC Press). Glavni je autor Uputstva AWWA M21, Podzemna voda (dva izdanja) i novog teksta Hidraulika bunara (engl. Hydraulics of Wells, ASCE ) i glavni koautor i urednik Uputstva za konstrukciju bunara (engl. Manual of Water Well Construction Practices), osnova novog ANSI/NGWA 01-14 standarda konstrukcije bunara. Objavljivao je u Žurnalu za podzemne vode (engl. Water Well Journal), Tehnologija vode (engl. Water Technology) i Nacionalnog vodiča za klijente i bušače (engl. National Drillers Buyers Guide/National Driller)

Stjuart je 1977. godine na Univerzitetu Wittenberg dobio diplomu bečelora sa glavnim oblastima biologija i nauka o zemlji i 1984. godine na Ohajo državnom univerzitetu naziv mastera za Ekološku biologiju.

Profesionalno članstvo:

  • Nacionalna asocijacija podzemne vode (Subkomitet za ruralne vode, Mikrobiološki kvalitet podzemne vode i Interesnu grupu zemalja u razvoju)
  • Američka asocijacija za vodne radove (Komitet za podzemne vode, Ohajo sekcija i Sekcija razvoja malih sistema i Komiteti Voda ljudima)
  • Tehnička grupa Standardnih metoda za Sekciju 9240, Gvožđevite i sumporne bakterije, predsedavajući kroz 22. izdanje.
  • Američko udruženje za testiranje i materijale (Subkomitet D18.21 za ispitivanje podzemne vode)
  • Sandusky River Watershed Coalition (past steering committee and water/wastewater committee chair)
  • Koalicija sliva Sendaski reke (engl. Sandusky river), (prethodni upravljački komitet i predsedavajući komiteta voda/otpadna voda
  • Američko udruženje za mikrobiologiju
  • Asocijacija bunara za vodu u Ohaju