Phoslock je proizvod osmišljen za uklanjanje fosfata iz vode. Njegova aktivna komponenta je lantan koji reaguje sa fosfatima stvarajući nerastvorljivo i biološki inertno jedinjenje. Njegovo svojstvo da vezuje fosfate čini ga efikasnim alatom kod regeneracije jezera. Phoslock je razvijen u Australiji od strane CSIRO kao vid upotrebe osobine lantana da vezuje fosfate, a koji je istovremeno bezbedan za upotrebu u prirodnim akvatičkim sistemima. Kada se upotrebljava u regeneraciji jezera, Phoslock se obično ubacuje u jezero u obliku kaše. Tonući kroz stub vode on vezuje fosfate. Kada se slegne na dno može nastaviti sa vezivanjem fosfata koji se oslobaćaju iz sedimenata dna, i time kontroliše jedan od najbitnijijih problema u regeneraciji jezera – oslobađanje fosfora iz sedimenata. Osobina lantana da vezuje fosfate je važna jer fosfati su oblik fosfora koji je biološki raspoloživ i koga koriste biljke – naročito alge u jezerima za unapređenje rasta. Višak sadržaja fosfata koji ulaze u vodu je jedan od glavnih razloga pogoršanja kvaliteta u slatkim vodama danas usled načina na koji oni izazivaju produkciju algi i nepoželjnih promena u balansu akvatičkog života. Ovaj proces je poznat kao eutrofikacija. Mogućnost odstranjivanja biološki raspoloživog fosfora u jezeru je stoga veliki korak napred u unapređenju kvaliteta vode. Phoslock se može upotrebljavat u jezerima i barama, kao i u drugim stajaćim vodama (npr. rezervoarima, mrestilištima ribe) gde visoki sadržaji fosfata predstavljaju problem. Obično se ne primenjuje u tekućim vodama.

Više informacija