• Aerobna i anaerobna bioremedijacija podzemnih voda i zemljišta Pogledaj više
 • Projekti sa injektiranjem emulsifikovanog biljnog ulja Pogledaj više
 • Prirodno prečišćavanje izdani Pogledaj više
 • Remedijacija podzemnih voda “Pumpaj i Tretiraj”
 • Odstranjivanje faze lakše od vode (LNAPL, benzin, dizel…)
 • Odstrajnivanje faze teže od vode (DNAPL, hlorovani rastvarači…)
 • zvezda Novo – istraživanje, monitoring i uzorkovanje zagađenja u podzemnoj vodi, zemljištu, gasnoj fazi zemljišta, sedimentu i vazduhu Pogledaj više
 • Remedijacija podzemnih voda i vadozne zone – neorganska i organska zagađenja, lako isparljiva organska zagađenja, teške frakcije (DNAPL), frakcije lakše od vode (LNAPL) (imamo internacionalno iskustvo u ovoj oblasti, tražite reference)
 • Specijalisti smo za rešavanje problema nitrata u podzemnim vodama
 • Bioremedijacija podzemne vode zagađene hlorovanim rastvaračima, nitratima, kiselim rudničkim vodama, eksplozivima
 • Studije prirodne bioremedijacije izdani zagađenih naftnim ugljovodonicima (doktorska disertacija)
 • Određivanje karakteristika i monitoring vadozne zone u cilju detekcije i prevencije mogućeg zagađenja podzemne vode (sanitarne i divlje deponije komunalnog i industrijskog otpada, poljoprivredne aktivnosti, rafinerije, kanali sa otpadnom vodom….). Određivanje uticaja na podzemne vode. Terenskim metodama sa kombinacijom kompjuterske simulacije određuje se dubina prodora hemijskog zagađenja – ovo je jedinstveni sistem
 • Kompletiranje i instalacija sistema za precizno uzorkovanje podzemne vode i vadozne zone. Multi level uzorkovanje kvaliteta podzemne vode. Okonturivanje tela zagađenja u 3D prostoru i vizuelizacija. Organska i neorganska zagađenja, tečna faza, lakša faza