Pregled najnovijeg uzorkovanja podzemne vode za istraživanje zagađenja pasivnom metodom. Video klip traje oko 3 minuta

Zaista vrhunski webinar koji traje oko 56 minuta i u kojem su opisana istraživanja vezana za upotrebu pasivnog načina uzorkovanja podzemne vode sa Snap Sampler-om. Na najvišem naučnom a kasnije i praktičnom nivo pokazane su prednosti ove metode uzorkovanja zagađene podzemne vode

Instalacija pasivnih uzorkivača zagađenja u gasnoj fazi u zemljištu. Video klip traje 12 minuta i detaljno pokazuje kako se instaliraju pasivni uzorkivači gasa iz zagđenog zemljišta ili podzemne vode

Analiza i uzorkovanje gasnog zagadjenja u zemljištu
Detektovanje zagađenja u gasnoj fazi ima veliki značaj za istraživanja, ovo je veoma uspešna metoda pasivnog uzorkovanja gasa iz zagadjenog zemljista. Webinar traje oko 50 minuta, na engleskom jeziku je i prikazuje i primere iz prakse.

Klasično uzorkovanje zemljišta za istraživanje zagađenja u životnoj sredini, ručna metoda, manji obim tačaka za istraživanje. Video klip traje 6 : 36 minuta

Uzorkovanje sedimenata, video klip 2 minuta.