• Projektovanje šema odvodnjavanja površinskih i podzemnih rudnika
  • Izvođenje projekata Uticaja na životnu sredinu
  • Uticaj deponija na životnu sredinu
  • Stohasticke simulacije, Monte Carlo metode Pogledaj više
  • Prognoza transporta zagađenja u podzemnim vodama i zemljištu
  • Procena rizika usled incidentnih zagađenja, hemijskog udesa
  • Projektovanje sistema odvodnjavanja