Centar za primenjena naučna istraživanja u vodosnabdevanju i remedijaciji i Centar za regeneraciju bunara osnovani su 2014. godine sa ciljem prevazilaženja situacije u domaćoj praksi, posebno u ovom slucaju vezano za regeneraciju bunara. Metode koje se danas koriste kod nas su uglavnom iz 60-tih godina kada se koristila HCL (hlorovodonicna kiselina) i naravno uglavnom bez istražnih radova koji bi ukazivali na uzroke kolmiranja bunara. Uzroci kolmiranja bunara su mehanički, hemijski i biološki i uz nasu pomoc možete tacno da odredite uzrok kolmiranja sto ce doprineti boljoj regeneraciji bunara. Zajedno sa našim saradnicima iz USA mi koristimo najnovije metode a imamo i pristup laboratorijama u svetu u kojima moze da se odredi minerologija inkrustacije i prilagodi regeneracija.

Rešite opadanje izdasnosti Vaseg bunara ili izvorišta na ekonomican način a na osnovu najnovijih metod iz svetske prakse. Moramo da naglasimo da se kao merilo uspešnosti bunara uzima povećanje kapaciteta bunara za isto sniženje ali nazalost vremenski period između dve regeneracije nije merilo. Potpuno je jasno da nije svejedno da li se regeneracija bunara radi na dve ili pet godina.

Imamo dugogodišnje internacionalno iskustvo i pomoći ćemo Vam da održavate Vaše bunare na najkvalitetniji način. VELIKI SMO PROTIVNICI UPOTREBE HCL (HLOROVODONIČNE KISELINE) za regeneraciju bunara iz više razloga:

  • HCL ima jako korozivno dejstvo čime nagriza bunar i filter i posle regeneracije može da dođe do peskarenja i kolapsa bunara
  • Hlorovodonična kiselina obično sadrži teške metale jer je industrijskog porekla i zagadjuje podzemnu vodu
  • Problem odlaganja istrošene hlorovodonične kiseline je problematično sa aspekta zaštite životne sredine

U svim zapadnim zemljama HCL se više ne koristi već dugi niz godina.

NAZOVITE nas da bi ste saznali detalje kako naša iskusna ekipa radi, pored hidrogeologa sa nama rade i biolozi i hemičari. Za prve informacije pogledajte informacije ispod.